Làm sao để biết có phát tờ rơi đúng yêu cầu hay không?

Trước khi thực hiện phát tờ rơi thì chúng tôi sẽ gọi điện cho khách hàng báo cho khách hàng biết khu vực và thời gian mà chúng tôi sẽ thực hiện. Nếu khách hàng cảm thấy không yên tâm thì có thể đến khu vực đó để kiểm tra.