Dịch vụ phát tờ rơi tại ngã tư. Chúng tôi sẽ đến đứng tại ngã tư trên địa bàn TPHCM để phát. Trung bình thì một người sẽ phát được 1000 tờ rơi trong vòng 3h. Loại hình này phù hợp với các Công ty BĐS và các dịch vụ cá nhân.