Đây là loại hình phát tờ rơi tương đối khó. Chúng tôi sẽ đến tại các cổng của khu chung cư để phát tờ rơi cho những người ra vào cổng. Đối với loại hình này thì chúng tôi sẽ nhận phát tờ rơi theo ca. Mỗi ca khoảng 2h.