Dịch vụ phát tờ rơi tại các trường học. Chúng tôi sẽ đến các cổng trường học để phát tờ rơi trong lúc vào giờ học hoặc lúc tan trường. Đối với loại hình này thì chúng tôi sẽ phát theo ca. 1 ca khoảng 2h. Số lượng có thể phát được là 500 – 700 tờ.