Khi xác nhận và đồng ý hợp tác thì khách hàng sẽ thanh toán trước 50%. 50% còn lại sẽ thanh toán sau khi hoàn thành. Việc thanh toán này thực hiện bằng chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp.